Bilanse za lata 2018 - 2020


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - Bilanse jednostki sporządzone za lata 2018 - 2020, wraz z załącznikami, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu: 

Rok 2018: https://bip-pcuw.powiat.wielun.pl/bipkod/21105449 

Rok 2019: https://bip-pcuw.powiat.wielun.pl/bipkod/23771913 

Rok 2020: https://bip-pcuw.powiat.wielun.pl/bipkod/26784657

Informacja wytworzona przez:
Mirosław Szymul
email: shymool@lowielun.eu tel.:0438860464 fax: 0438860467
, w dniu:  09‑05‑2019 16:30:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mirosław Szymul
email: shymool@lowielun.eu tel.:0438860464 fax: 0438860467
, w dniu:  09‑05‑2019 16:30:59
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2022 13:18:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive